Gezinstherapie

Gezinstherapie

Erika Declerck volgt de opleiding tot Relatie- en gezinstherapie (in samenwerking met de KU Leuven). Bij het werken met ouders, gezinnen en systemen vertrekt zij vanuit het idee dat individuen steeds ingebed zijn in een ruimer geheel: het gezin, het koppel, de ruimere familie, de maatschappij, … De ruimere context heeft invloed op het gedrag, de emoties en de relaties van een persoon en een gezin.

Systemen kunnen vastlopen bij spanningen, levensveranderingen en problemen. Bij systeemtherapie vertrekken we vanuit een systemische i.p.v. een individualistische kijk. We kijken hoe verschillende relaties een invloed kunnen hebben op elkaar, welke posities en patronen zich voordoen en hoe klachten en problemen niet op zichzelf staan, maar ook in relatie tot anderen. Er zal besproken worden hoe alle partijen een stem kunnen krijgen. Hierbij is het van belang dat iedereen zich gehoord en erkend voelt.

De systeemtherapeut zal samen met het gezin nagaan welke nieuwe mogelijkheden er aangewend kunnen worden en hoe we met nieuwe inzichten naar elkaar kunnen kijken. Er zal gefocust worden op de krachtbronnen binnen het gezin en hoe we samen aan de slag kunnen gaan.

Kostprijs sessie = 75€/uur