Psychologische begeleiding voor (jong)volwassenen (16+) en ouderen

De psychologische begeleiding is gericht op (jong)volwassenen en ouderen die zich voelen vastlopen en er niet meer alleen uit geraken. Na de aanmelding wordt er een verkennend gesprek gepland met als doel jou als persoon beter te leren kennen en inzicht te krijgen in jouw hulpvraag.

Voor wie?

Soms zijn er momenten in het leven dat je het gevoel hebt vast te lopen of worstel je al een langere tijd met jezelf en merk je dat je er niet meer alleen uitgeraakt. Psychotherapie kan dan aangewezen zijn.

Voorbeelden van enkele hulpvragen waarvoor je bij mij terecht kan:

 • Je voelt je vastlopen in het leven
 • Je hebt soms het gevoel dat het je allemaal te veel wordt
 • Je voelt je niet goed in je vel maar je begrijpt niet goed waarom
 • Je ligt in de knoop met jezelf of met anderen
 • Je merkt dat bepaalde patronen zich blijven herhalen maar je weet niet goed hoe je deze kan veranderen
 • Je ervaart veel innerlijke onrust en piekert veel
 • Je loopt vast in je gevoel: je voelt bijvoorbeeld heel erg veel of juist heel weinig
 • Je hebt moeite met grenzen stellen naar jezelf of je omgeving

Andere soorten hulpvragen kunnen zijn: emotionele klachten zoals depressie en angsten, verwerking (een overlijden, verlies job, een relatiebreuk, …), een laag zelfbeeld, levensvragen, moeilijkheden met keuzes maken, relationele moeilijkheden enzovoort.

Indien je niet zeker bent of jouw zorgen in aanmerking komen, aarzel dan niet om contact op te nemen. We kunnen samen bespreken wat de gepaste hulp kan zijn.

Werkwijze

In psychotherapie bestaan er verschillende stromingen. De vier grote stromingen zijn de cognitieve gedragstherapie, psychoanalyse en psychodynamische therapie, systeemtherapie en cliëntgerichte psychotherapie. In mijn aanpak ga ik uit van het cliëntgerichte psychotherapeutische kader, hoewel ik me soms ook laat inspireren door technieken en concepten uit andere stromingen.

In cliëntgerichte therapie staat de cliënt als persoon centraal: wie ben je als persoon en hoe sta je in het leven? In de therapie zorgt de therapeut voor een veilige context van waaruit, rekening houdend met het tempo en de persoonlijke grenzen van de cliënt, samen geëxploreerd kan worden hoe de cliënt is vastgelopen in haar/zijn leven en wat er nodig is om geblokkeerde processen terug in beweging te krijgen. In deze aanpak ligt er een sterke nadruk op de innerlijke belevingswereld en hoe emoties sturend zijn voor ons denken en handelen. Samen gaan we op zoek naar hoe je kan omgaan met je kwetsbaarheden en de uitdagingen die het leven met zich meebrengt, zodat je deze beter kan hanteren ook nadat de therapie is afgerond.

In de therapie leer je jezelf beter kennen en in dieper contact te staan met je gevoelens en behoeften zodat je je eigen authentieke keuzes kan maken. Belangrijk hierbij is dat de cliënt bereid is een onderzoekende houding naar zichzelf aan te nemen en bereid is bij zichzelf stil te staan.

In plaats van ons enkel te focussen op klachten en symptomen wordt in de therapie ook ruimte gemaakt voor waar mogelijke groei- en ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Ik geloof namelijk dat we in onze kwetsbaarheid ook onze innerlijke kracht terugvinden.

In mijn werkwijze hecht ik veel waarde aan onze werkrelatie en hoe het contact tussen ons verloopt. Ik zal dan ook regelmatig polsen naar hoe je de therapie ervaart om waar nodig bij te sturen.

In het eerste gesprek wordt aandacht besteed aan je hulpvraag en leefsituatie. We proberen samen tot een goed begrip te komen van wat voor jou belangrijk is om aan te werken. In dit verkennende gesprek worden ook verwachtingen over het verdere proces besproken en bekijken we samen of we dit proces met elkaar willen aangaan.

In een latere fase van de therapie gaan we dieper in op belangrijke thema’s in je leven. Het kan gebeuren dat we daartoe soms zullen afwijken van de initiële hulpvraag.

Praktische informatie:

 • Beschikbaarheid

Op woensdag en donderdag ben ik beschikbaar voor een afspraak in de Healthcube te Tervuren. Op andere werkdagen zijn online afspraken ook mogelijk.

 • Frequentie en duur therapie

De frequentie van de sessies wordt overeengekomen in onderling overleg, rekening houdend met jouw noden en mogelijkheden. Gebruikelijk is om elkaar wekelijks of tweewekelijks te zien omdat we op die manier intensiever met je problemen aan de slag kunnen gaan. Naargelang het proces van de therapie kan dit natuurlijk worden aangepast.

Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en kan kortdurend of eerder van lange duur zijn. Tijdens de begeleiding wordt er regelmatig stilgestaan bij hoe het therapieproces verloopt.

 • Tarief en betaling

Een sessie duurt +- 50 minuten en bedraagt EUR 70.

Een éénmalige administratieve kost van EUR 5 zal aangerekend worden voor de opstart van het dossier.

De betaling gebeurt op het einde van de sessie. Dit kan via overschrijving, mobiele betaling of cash.

Sommige mutualiteiten bieden gedeeltelijke financiële tussenkomst. Aarzel niet om dit na te vragen bij je mutualiteit.

 • Beroepsgeheim

Wat er in de sessies besproken wordt, is beschermd door beroepsgeheim. Binnen de groepspraktijk Healthcube is er sprake van gedeeld beroepsgeheim. Dat betekent dat er intern overleg mogelijk is met de andere psychologen die eveneens verbonden zijn aan het beroepsgeheim.

 • Annuleringsbeleid

Kan je een afspraak niet nakomen? Gelieve dit minstens 48u op voorhand te communiceren. Bij niet of laattijdige verwittigen, zal de afspraak in rekening gebracht worden.

Indien je nog met vragen zit of een afspraak wenst in te plannen, neem dan gerust contact op.

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 902124531

Visumnummer: 283205