Psychologische begeleiding voor volwassenen en ouderen

Psychologische begeleiding voor volwassenen en ouderen

De psychologische begeleiding is gericht op volwassenen en ouderen die even vast zitten en hier alleen niet meer uit geraken. Na de aanmelding is er een verkennend gesprek met als doel meer inzicht in de situatie. Verwachtingen t.o.v. het verdere proces worden besproken. Het is een eerste kennismaking met de manier van werken van Ilke waarbij wordt nagegaan of jullie dit proces samen willen aangaan.

Er wordt gewerkt vanuit het cliëntgerichte psychotherapeutisch denkkader. Deze therapie helpt je emoties, gedachten en gedrag in een doorleefde samenhang met de eigen situatie en geschiedenis een plaats te geven en/of te verwerken. Je leert jezelf kennen, je eigen mogelijkheden te benutten en om te gaan met je beperkingen waardoor symptomen verdwijnen. Methodisch staat mijn houding als psychotherapeut en de werkrelatie tussen therapeut en cliënt centraal. Binnen deze werkrelatie richten we ons op een aandachtige exploratie.

Een gesprek duurt steeds 45 à 50 minuten en komt op 65 euro, vanaf 17u00 gaat het avondtarief in en komt dit op 70 euro. Bij het eerste gesprek wordt 10 euro extra verrekend voor de opstart van het dossier. Meestal wordt gestart met een achttal sessies en volgt hierna een evaluatie ter beëindiging of geeft deze richting aan het verdere verloop. Bij voorkeur zijn de gesprekken wekelijks, maar in overleg en naargelang de fase van de begeleiding kan dit variëren.

Enkele voorbeelden van hulpvragen zijn angsten, depressieve gevoelens, spanningsklachten, verwerkingsmoeilijkheden, slaapproblemen, moeilijkheden bij overgangsfasen, veel piekeren, existentiële vragen, grenzen in de contacten met anderen beter aangeven, valkuilen in mijn voelen, denken, handelen meer bewust worden, enzovoort.

Heb je het gevoel dat je vast zit en geraak je hier alleen niet meer uit? Had je graag meer informatie gewenst? Neem dan zeker contact op.

Relaxatie therapie

In de gesprekstherapie is er aandacht voor het lichamelijke en worden ontspanningsoefeningen ter aanvulling gebruikt bij onder andere angstklachten, depressieve symptomen, piekeren enzovoort. Als relaxatietherapeute biedt Ilke ook een korte actieve begeleiding rond relaxatie. Hierin wordt informatie gegeven over het thema stress en ontspanning. Hierna wordt aan de slag gegaan met oefeningen. Je krijgt een werkboekje waarin deze oefeningen staan, die je thuis zelf zal herhalen. Het doel is om ontspanningsoefeningen (zowel passief als actief) te ontdekken die in je huidige levensstijl passen. We richten ons vooral op het chronisch verhoogde stressgevoel en niet enkel op de acute uitschieters.

Ben je vaak gespannen? Hoofdpijn? Nekklachten? Verminderde concentratie? Maagpijn? Hartkloppingen? Herken je deze zaken? Dan is er veel kans dat je stressniveau verhoogd is. Aarzel niet en neem contact op voor verdere informatie.