Erika Declerck

Kinder - en jongeren psychologe

Biografie

“Vallen hoort bij het leven, maar telkens als we onze hand uitsteken om op te staan laten we onszelf

toe om te groeien.”

Erika is een gediplomeerd klinisch psychologe met een bloeiende passie voor werken met kinderen,
jongeren en hun ouders. Hierbij steekt ze binnen een professioneel kader graag de symbolische hand
uit naar deze kinderen en hun ouders om zichzelf op moeilijke momenten verder te ontdekken en tot
groei te komen.
Bij aanvang van haar opleiding volgde Erika eerst een opleiding tot gezinswetenschapper. Dit
resulteerde in onmiskenbare focus voor de brede context van het gezin waardoor ze hen graag
meeneemt als partner binnen moeilijke situaties voor kinderen of jongeren. Ondertussen verdiepte
Erika zich tot klinisch psychologe binnen een opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel. Hierop volgt
een gemotiveerd parcours waar er voor uitdaging en bijscholing wordt gekozen en wordt toewerkt
naar een therapieopleiding binnen de systeemtherapie.
Voel je u even niet goed in je vel? Loopt het thuis of op school even spaak? Of heeft er zich net een
ingrijpende gebeurtenis of verlies voorgedaan?
Kom gerust langs voor een kennismakingsgesprek waarbij we samen de hulpvraag kunnen
verkennen. Samen gaan we op een creatieve manier op zoek naar een aanpak op maat, passend bij
de persoonlijkheid, interesses en kwaliteiten van het kind of de jongeren.
‘Ik mag zeggen: “ik weet het niet”, ik mag zoeken naar mezelf en opnieuw ontdekken wat mij warmte

geeft!’

Maak een afspraak

Dit contactformulier komt toe bij het hele kinderteam. Daar wordt overlegd wie de meest geschikte therapeut/e is om de desbetreffende aanmelding te behandelen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aangegeven voorkeuren.

Deze verwerking gebeurt steeds met het nodige respect naar de patiënt/e en de betrokkenen. Het beroepsgeheim staat steeds centraal.

Opgepast voorkeursdag / uur komt niet altijd overeen met de beschikbare therapie dag van de aangeduide therapeut.