Seksuologie

Seksuologie

Chayenne Krupa volgde de masteropleiding seksuologie aan de KU Leuven. Zij begeleidt zowel individuen als koppels met vragen, zorgen en klachten omtrent seksualiteit, intimiteit, relaties, (seksueel) trauma en zelfbeeld. Haar expertise ligt op het kruispunt van seksualiteit en de medische invalshoek. Bij het begeleiden van cliënten vertrekt zij vanuit het unieke verhaal van ieder persoon, met als doel dat deze zich gehoord en begrepen voelt. Er wordt in een veilige omgeving gewerkt aan de persoonlijke doelen van iedere cliënt of koppel.

Seksualiteit, intimiteit en relaties:

Seksualiteit is een deel van je identiteit. Het omvat alles wat te maken heeft met je seksuele voorkeur of seksuele oriëntatie, je genderidentiteit, je geslacht, je seksuele beleving, je gevoelens rond intimiteit, hechting, affectie en naaktheid, maar evenzeer je lichaamsbeeld en de beleving ervan.

Bij seks- en relatietherapie staan vaak drie onderdelen centraal en deze komen in sessies afwisselend aan bod, afhankelijk van de zorgvraag van de cliënt of het koppel. Eerst en vooral wordt er aan psycho-educatie gedaan. De seksuoloog geeft gericht en op maat informatie over de psychologische, lichamelijke en relationele aspecten van seksualiteit, met als doel om de seksuele vaardigheden te versterken.

Afhankelijk van het seksuele probleem kan een tweede onderdeel van sekstherapie ingevuld worden door oefenprogramma’s, waarbij individuen en koppels oefeningen mee naar huis krijgen, die ze thuis in een veilige omgeving kunnen uitvoeren. Bij koppels wordt de partner zo actief mogelijk betrokken in de therapie.

De oefeningen en de individuele beleving (van de partners) worden tijdens de therapiesessies besproken. Stapsgewijs wordt opzoek gegaan naar eventuele blokkades, remmingen of struikelblokken.

Een derde onderdeel van sekstherapie bestaat uit het verder uitdiepen van individuele of relationele problemen en betekenissen, om tot de kern van het probleem te kunnen komen. Op dit punt vindt sekstherapie vaak zijn overgang naar bredere vormen van psychotherapie.

Zorgen/klachten waarmee je terecht kan:

– Libidoverschil
– Negatief zelfbeeld
– Orgasmeproblemen
– Opwindingsproblemen
– Pijnklachten
– Onzekerheid
– Overspel
– Aseksualiteit
– Geen zin meer in seks
– Vaginisme
– Erectie- en lubricatieproblemen
– Premature ejaculatie
– Hyperseksualiteit
– Seksuele ontevredenheid
– Gendervragen
– Seksualiteit na belangrijke gebeurtenissen (ouderschap, ziekte, menopauze, ongeval,….)
– Zwangerschap
– Zwangerschapsafbreking
– Seksualiteit in combinatie met psychiatrische problematieken
– Seksueel trauma
– Seksualiteit bij medische klachten
– ….

Praktische informatie:

Beschikbaarheid: Iedere vrijdag ben ik beschikbaar voor een afspraak in de Healthcube te Tervuren.

Op aanvraag kunnen ook online afspraken worden ingepland op andere dagen.

Afspraken kunnen ingepland worden per mail of via de telefoon.

Frequentie en duur: De frequentie en het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en jouw

wensen. Dit wordt samen tijdens de begeleiding besproken en geëvalueerd. Meestal wordt ervoor

gekozen om tweewekelijks een afspraak in te plannen.

Tarief:

– Individu: een sessie duurt +/- 60 minuten en bedraagt EUR 70

– Koppel: een sessie duurt +/- 1.5uur en bedraagt EUR 105

Er wordt éénmalig een administratieve kost aangerekend voor de opstart van het dossier, deze bedraagt EUR 5. De betaling gebeurt op het einde van de sessie. Dit kan via overschrijving, mobiele betaling of cash.

Sommige mutualiteiten bieden gedeeltelijke financiële tussenkomst. Aarzel niet om dit na te vragen bij je mutualiteit.

Beroepsgeheim: Wat er in de sessies besproken wordt, is beschermd door beroepsgeheim. Binnen de groepspraktijk Healthcube is er sprake van gedeeld beroepsgeheim. Dat betekent dat er intern overleg mogelijk is met de andere psychologen die eveneens verbonden zijn aan het beroepsgeheim.

Annuleringsbeleid: Kan je een afspraak niet nakomen? Gelieve dit minstens 48u op voorhand te communiceren. Bij niet of laattijdig verwittigen, zal de afspraak in rekening gebracht worden.

Indien je nog met vragen zit of een afspraak wenst in te plannen, neem dan gerust contact op.

BTW-nummer: BE0799.756.090