Psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren

Onze klinisch kinder- en jongerenpsychologen Britt Vanhamel, Erika Declerck en Ulrike Kool begeleiden kinderen en jongeren (5 tot 18 jaar) en hun gezin bij de moeilijkheden die zij ervaren.  Samen overlopen deze psychologen wie zich het best verleent aan de voorliggende zorgvraag.

Wanneer je merkt dat je kind zich niet goed voelt, het moeilijk loopt thuis of op school, kan je bij ons terecht voor ondersteuning.

Elk gezin maakt moeilijke periodes mee. Maar wanneer deze een lange tijd blijven aanhouden, kan je het gevoel krijgen dat je vast lijkt te zitten als gezin. Soms lijken deze moeilijkheden jullie mogelijkheden te overstijgen en geraken de ideeën en de hulpbronnen uitgeput. Je kan dan gebruik maken van psychologische begeleiding voor jouw kind, adolescent of gezin.

Ulrike Kool

Kinder- en jongerenpsycholoog

Britt Vanhamel

Kinder- en jongerenpsycholoog
Systeemtherapeute

Erika Declerck

Kinder- en jongerenpsychologe

Zorgen waarmee je terecht kan:

 •  je kind voelt zich niet goed in zijn/haar vel
 • Trauma
 • dissociatie
 • rouwverwerking
 • boosheid
 • moeilijk gedrag
 • moeilijkheden met eten of slapen
 • angst
 • onzekerheid
 • weinig zelfvertrouwen
 • prikkelbaarheid
 • sombere stemming of stemmings-schommelingen
 • pesten, ruzies, uitgesloten worden
 • communicatiemoeilijkheden in het gezin
 • vragen omtrent ontwikkeling
 • opvoedingsvragen
 • echtscheiding
 • leermoeilijkheden
 • sociale vaardigheidstraining (individueel of in groep)

Indien je niet zeker bent of jouw zorgen in aanmerking komen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We kunnen samen bespreken wat de gepaste hulp voor jullie kan zijn.

Psychodiagnostisch onderzoek voor kinderen en jongeren     
Je kan bij ons ook terecht voor een psychodiagnostisch onderzoek. Het kan gaan om intelligentieonderzoek of voor een ruimer diagnostisch onderzoek. Vragen voor een ruimer onderzoek gaan vaak over het ontwikkelingsniveau, de concentratie en aandacht, het geheugen, sociale vaardigheden, … van je kind.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk om oog te hebben voor de leefwereld van je kind. We kunnen daarvoor belevingsonderzoek doen. Dit kan ook binnen een lopende begeleiding zodat we het kunnen gebruiken om de psychologische begeleiding beter af te stemmen.

We werken in dit kader ook samen met kinderpsychiaters in de buurt.

Beroepsgeheim
Wat er tijdens de begeleidingen verteld wordt, is beschermd door beroepsgeheim. Binnen de groepspraktijk Healthcube is er sprake van gedeeld beroepsgeheim. Dat betekent dat er intern overleg mogelijk is met de andere psychologen (die eveneens verbonden zijn aan het beroepsgeheim).

Werkwijze

1) AANMELDING
Telefonisch of per e-mail.
Dat kan op eigen initiatief of op verwijzing van huisarts, CLB, school, CGG, …We bespreken kort de reden waarom je contact opneemt en overlopen onze werkwijze.

2) INTAKE
Na de aanmelding doen we een intakegesprek. De bedoeling is meer uitgebreid kennis te maken en de zorgen die leven binnen het gezin te bespreken. Op het einde van dit gesprek kijken we of we op dezelfde lijn zitten en maken we afspraken omtrent het vervolg van de begeleiding.

3) VERLOOP VAN DE VOLGENDE SESSIES
Tijdens de begeleiding maken we ruimte om op een veilige en ondersteunende manier stil te staan bij wat voor jullie als gezin belangrijk is. Hierbij respecteren we jullie eigen keuzes, tempo, mogelijkheden en grenzen.

Concreet kan de begeleiding inhouden: individuele gesprekken, spelgericht en creatief werken, gezinsbegeleiding, psycho-educatie, sociale vaardigheidstraining, …

Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en kan kortdurend of eerder van lange duur zijn. Tijdens de begeleiding wordt er op regelmatige basis een evaluatiegesprek voorzien met de ouder(s) en/of het gezin om te beoordelen in welke mate vooropgestelde doelen behaald zijn en of extra sessies nuttig zijn.

4) EINDE VAN DE BEGELEIDING
De begeleiding wordt meestal gradueel afgebouwd zodat je als gezin kan ervaren of jullie klaar zijn om alleen terug op pad te gaan. Tot slot wordt er een afsluitend gesprek gepland met zowel het kind/de jongere als de ouder(s).

Tarieven

 Kostprijs
Gesprek (intake, individueel of gezinsgesprek)65€/uur
Diagnostiek65€/uur + 120€ dossierkost
Intelligentieonderzoek (intake, afname, scoring, adviesgesprek en verslag)300€
Groepstraining sociale vaardigheden

Kinderen: 200€voor 8 sessies

Jongeren: 260€ voor 10 sessies

Een afspraak kan kosteloos geannuleerd worden tot 48u voor het gesprek, nadien wordt de helft van het gesprek aangerekend. Wanneer de afspraak de dag zelf nog geannuleerd wordt/er niet verwittigd wordt en u niet komt opdagen, dan zal de sessie volledig aangerekend worden, tenzij er sprake is van een geval van overmacht (ziekte of ongeval)

Relevante websites         

www.awel.be
www.noknok.be
www.jongerengids.be
www.jachallevilvoorde.be
www.autismecentraal.com
www.participate-autisme.be
www.zitstil.be
www.tweehuizen.be
www.koppvlaanderen.be
www.groeimee.be
www.descheidingsschool.be
www.eennieuwgezin.be
www.huizenvanhetkind.be/hk
www.medianest.be
www.expoo.be