Pedagogische begeleiding en opvoedingsondersteuning

Pedagogische begeleiding en opvoedingsondersteuning

e kan bij de kinder- en jongerenpsychologen Nina PolflietSofie Van Keymeulen en Brenda Struyf terecht voor vragen in verband met de opvoeding van je kind(eren).

In de contacten met ouders ervaren zij dat opvoeden niet altijd van een leien dakje loopt. Kinderen ontwikkelen en groeien in een razendsnel tempo, met vallen en opstaan. Als ouder ben je de eerste om je kind hierbij te ondersteunen, maar ook voor jou is dit proces een leerschool en niet altijd even gemakkelijk.

Ouders kunnen met vragen zitten omtrent de opvoeding:

‘Hoe kan ik de communicatie binnen mijn gezin verbeteren?’
‘Waarom wil mijn kind niet slapen?’
‘Eten is bij ons altijd een strijd, hoe komt dat?’
‘Hoe ga ik om met mijn puberende tiener?’
De psychologen gaan met dit soort vragen aan de slag.

Daarnaast bieden zij ondersteuning bij vragen rond straffen en belonen, een betere band krijgen met je kind, ouderschap na een scheiding, etc

Aanpak

Na een telefonische aanmelding vindt er een eerste kennismakingsgesprek plaats. Als ouder(s) krijg je hierbij de ruimte om je verhaal te vertellen en aan te geven wat de moeilijkheden zijn. De hulpvraag wordt op basis hiervan in kaart gebracht.

De verdere begeleiding zal gebeuren aan de hand van gesprekken en indien mogelijk een of meerdere huisbezoeken.

Elke situatie is uniek. Eenieder moet de kans krijgen zijn verhaal te vertellen en zal door de psychologen met een open blik onthaald worden. Het samen zoeken naar oplossingen is de drijfveer.

Brenda Struyf

Kinder- en jongerenpsycholoog

Nina Polfliet

Kinder- en jongerenpsychologe

Sofie Van Keymeulen

Kinder- en jongerenpsychologe