Relation and family therapy

Relation and family therapy

Sofie Van Keymeulen and Britt Vanhamel are relation and family therapists. Bij het werken met gezinnen en koppels vertrekt zij vanuit de idee dat individuen steeds ingebed zijn in een ruimer geheel: het gezin, het koppel, de ruimere familie, de maatschappij, … De ruimere context heeft invloed op het gedrag, de emoties en de relaties van een persoon. 

Gezinnen en koppels kunnen vastlopen bij spanningen, levensveranderingen en problemen. Bij relatie- of gezinstherapie vertrekken we vanuit een systemische i.p.v. een individualistische kijk. We kijken hoe verschillende relaties een invloed kunnen hebben op elkaar, welke posities en patronen zich voordoen en hoe klachten en problemen niet op zichzelf staan, maar ook in relatie tot anderen. Er zal besproken worden hoe alle partijen een stem kunnen krijgen. Hierbij is het van belang dat iedereen zich gehoord en erkend voelt.

De relatie- en gezinstherapeut zal samen met het kopel/gezin nagaan welke nieuwe mogelijkheden er aangewend kunnen worden en hoe we met nieuwe inzichten naar elkaar kunnen kijken. Er zal gefocust worden op de krachtbronnen binnen het koppel/gezin en hoe we samen aan de slag kunnen gaan.

Sofie Van Keymeulen

Family therapist