Pre – en postnatale training

Blijven sporten tijdens en na de zwangerschap onder professionele begeleiding.